خاکپور ح., رواق م., سالاری ا., و قربان زاده ع. “راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قرآن و روایات”. پژوهش در دین و سلامت, ج 1, ش 3, ژوئن 2015, صص 50-60, doi:10.22037/jrrh.v1i3.8547.