سعادتیا., نقی‌زادهح., و سید موسویس. ح. “تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسه‌ی آن با طب اخلاطی”. پژوهش در دین و سلامت , ج 4, ش 3, ژوئن 2018, صص 118-2, doi:10.22037/jrrh.v4i3.17074.