دهقانی ف., و اندیشمند و. “رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه‌ی شهر کرمان سال تحصیلی 94 - 95”. پژوهش در دین و سلامت, ج 3, ش 4, سپتامبر 2017, صص 66-77, doi:10.22037/jrrh.v3i4.15488.