[1]
خاکپور ح., رواق م., سالاری ا., و قربان زاده ع., “راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قرآن و روایات”, JRRH, ج 1, ش 3, صص 50–60, ژوئن 2015.