[1]
سعادتیا., نقی‌زادهح., و سید موسویس. ح., “تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسه‌ی آن با طب اخلاطی”, JRRH, ج 4, ش 3, صص 118-128, ژوئن 2018.