خاکپور ح., رواق م., سالاری ا. و قربان زاده ع. (2015) “راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قرآن و روایات”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 1(3), صص 50–60. doi: 10.22037/jrrh.v1i3.8547.