بیرامی م. و محمدی د. آ. (2019) “پیش‌بینی بخشودگی بین‌فردی بر اساس مؤلفه‌های هوش معنوی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 5(1), صص 19–28. doi: 10.22037/jrrh.v5i1.17576.