صدری دمیرچی ا., مجرد آ. و پیرقلی کیوی م. (2019) “مقایسه‌ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 5(4), صص 73–87. doi: 10.22037/jrrh.v5i4.17138.