سعادتیا., نقی‌زادهح. و سید موسویس. ح. (2018) “تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسه‌ی آن با طب اخلاطی”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 4(3), صص 118-128. doi: 10.22037/jrrh.v4i3.17074.