دهقانی ف. و اندیشمند و. (2017) “رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه‌ی شهر کرمان سال تحصیلی 94 - 95”, پژوهش در دین و سلامت . Tehran, Iran, 3(4), صص 66–77. doi: 10.22037/jrrh.v3i4.15488.