خاکپور حسین, رواق مرضیه, سالاری اسلام, و قربان زاده عباس. 2015. “راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قرآن و روایات”. پژوهش در دین و سلامت 1 (3). Tehran, Iran:50-60. https://doi.org/10.22037/jrrh.v1i3.8547.