باقری جمشید, شایان نسیم, باقری محمدمهدی, و حیدری متینه. 2019. “بررسي رابطه‌ی معنويت با عوارض و مرگ‌و‌میر بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري مراجعه‌کننده به بيمارستان شريعتي تحت جراحي بای‌پس کرونر”. پژوهش در دین و سلامت 5 (1). Tehran, Iran:76-86. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.17956.