اسماعیلی مصطفی, اردستانی نرجس, و کرمخانی مرضیه. 2019. “بررسی اثر شنیداری و دیداری آیات قرآن کریم بر اندازه‌ی شدت درد درمرحله‌ی فعال زایمان در زنان نخست‌زای بستری”. پژوهش در دین و سلامت 5 (1). Tehran, Iran:112-22. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.17388.