سعادتیابوالفضل, نقی‌زادهحسن, و سید موسویسید حسین. 2018. “تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسه‌ی آن با طب اخلاطی”. پژوهش در دین و سلامت 4 (3). Tehran, Iran, 118-28. https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i3.17074.