دهقانی فاطمه, و اندیشمند ویدا. 2017. “رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه‌ی شهر کرمان سال تحصیلی 94 - 95”. پژوهش در دین و سلامت 3 (4). Tehran, Iran:66-77. https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15488.