خاکپور ح.; رواق م.; سالاری ا.; قربان زاده ع. راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قرآن و روایات. پژوهش در دین و سلامت , Tehran, Iran, v. 1, n. 3, p. 50–60, 2015. DOI: 10.22037/jrrh.v1i3.8547. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/8547. Acesso em: 20 می. 2024.