ضیاالدینیم.; ده‌مردهح. نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش. پژوهش در دین و سلامت , v. 5, n. 1, p. 101-111, 10 مارس 2019.