ضیاالدینی م.; ده‌مرده ح. نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش. پژوهش در دین و سلامت , Tehran, Iran, v. 5, n. 1, p. 101–111, 2019. DOI: 10.22037/jrrh.v5i1.19077. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/19077. Acesso em: 3 دسامبر. 2023.