یدالله‌پور م.; مهدوی‌فر ح.; حسن‌زاده ر. مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل. پژوهش در دین و سلامت , Tehran, Iran, v. 5, n. 1, p. 64–75, 2019. DOI: 10.22037/jrrh.v5i1.18567. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/18567. Acesso em: 18 آوریل. 2024.