یارالهی ن.; شعیری م.; حسن زاده دستجردی ز. بررسی تأثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی. پژوهش در دین و سلامت , Tehran, Iran, v. 5, n. 1, p. 47–63, 2019. DOI: 10.22037/jrrh.v5i1.18434. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/18434. Acesso em: 25 جولای. 2024.