اسماعیلیم.; اردستانین.; کرمخانیم. بررسی اثر شنیداری و دیداری آیات قرآن کریم بر اندازه‌ی شدت درد درمرحله‌ی فعال زایمان در زنان نخست‌زای بستری. پژوهش در دین و سلامت , v. 5, n. 1, p. 112-122, 10 مارس 2019.