اسماعیلی م.; اردستانی ن.; کرمخانی م. بررسی اثر شنیداری و دیداری آیات قرآن کریم بر اندازه‌ی شدت درد درمرحله‌ی فعال زایمان در زنان نخست‌زای بستری. پژوهش در دین و سلامت , Tehran, Iran, v. 5, n. 1, p. 112–122, 2019. DOI: 10.22037/jrrh.v5i1.17388. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/17388. Acesso em: 10 دسامبر. 2023.