صدری دمیرچیا.; مجردآ.; پیرقلی کیویم. مقایسه‌ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت , v. 5, n. 4, p. 73-87, 16 دسامبر 2019.