سعادتیا.; نقی‌زادهح.; سید موسویس. ح. تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسه‌ی آن با طب اخلاطی. پژوهش در دین و سلامت , v. 4, n. 3, p. 118-128, 10 ژوئن 2018.