دهقانی ف.; اندیشمند و. رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه‌ی شهر کرمان سال تحصیلی 94 - 95. پژوهش در دین و سلامت , Tehran, Iran, v. 3, n. 4, p. 66–77, 2017. DOI: 10.22037/jrrh.v3i4.15488. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/15488. Acesso em: 21 می. 2024.