خاکپور ح., رواق م., سالاری ا., & قربان زاده ع. (2015). راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قرآن و روایات. پژوهش در دین و سلامت, 1(3), 50–60. https://doi.org/10.22037/jrrh.v1i3.8547