باقری ج., شایان ن., باقری م., & حیدری م. (2019). بررسي رابطه‌ی معنويت با عوارض و مرگ‌و‌میر بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري مراجعه‌کننده به بيمارستان شريعتي تحت جراحي بای‌پس کرونر. پژوهش در دین و سلامت, 5(1), 76–86. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.17956