بیرامی م., & محمدی د. آ. (2019). پیش‌بینی بخشودگی بین‌فردی بر اساس مؤلفه‌های هوش معنوی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز. پژوهش در دین و سلامت, 5(1), 19–28. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.17576