سعادتیا., نقی‌زادهح., & سید موسویس. ح. (2018). تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسه‌ی آن با طب اخلاطی. پژوهش در دین و سلامت , 4(3), 118-128. https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i3.17074