دهقانی ف., & اندیشمند و. (2017). رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه‌ی شهر کرمان سال تحصیلی 94 - 95. پژوهش در دین و سلامت, 3(4), 66–77. https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i4.15488