(1)
خاکپور ح.; رواق م.; سالاری ا.; قربان زاده ع. راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قرآن و روایات. JRRH 2015, 1, 50-60.