(1)
بیرامی م.; محمدی د. آ. پیش‌بینی بخشودگی بین‌فردی بر اساس مؤلفه‌های هوش معنوی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز. JRRH 2019, 5, 19-28.