(1)
سعادتی ا.; نقی‌زاده ح.; سید موسوی س. ح. تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسه‌ی آن با طب اخلاطی. JRRH 2018, 4, 118-128.