[1]
یدالله‌پور م., مهدوی‌فر ح. و حسن‌زاده ر. 2019. مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل. پژوهش در دین و سلامت . 5, 1 (مارس 2019), 64–75. DOI:https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.18567.