[1]
یارالهی ن., شعیری م. و حسن زاده دستجردی ز. 2019. بررسی تأثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی. پژوهش در دین و سلامت . 5, 1 (فوریه 2019), 47–63. DOI:https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.18434.