[1]
اسماعیلیم., اردستانین. و کرمخانیم. 2019. بررسی اثر شنیداری و دیداری آیات قرآن کریم بر اندازه‌ی شدت درد درمرحله‌ی فعال زایمان در زنان نخست‌زای بستری. پژوهش در دین و سلامت . 5, 1 (مارس 2019), 112-122. DOI:https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.17388.