[1]
صدری دمیرچیا., مجردآ. و پیرقلی کیویم. 2019. مقایسه‌ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395. پژوهش در دین و سلامت . 5, 4 (دسامبر 2019), 73-87. DOI:https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i4.17138.