بررسی سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید مشهد-1391