عامل‌های مادی طول عمر انسان از ديدگاه آموزه هاي اسلامي