Ying, Liu, Jie Gao, Yan Gao, Shuaimei XU, Xueling Zhan, and Buling Wu. 2013. “In Vitro Study of Dentin Hypersensitivity Treated by 980-Nm Diode Laser”. Journal of Lasers in Medical Sciences 4 (3):111-19. https://journals.sbmu.ac.ir/jlms/article/view/3664.