1.
زارعی ا, نجفی م, رجایی ر. رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی. J Health Field [اینترنت]. 15 جولای 2015 [ارجاع شده 27 می 2024];2(3):25-31. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/7984