1.
سیمایی¬فرط, حاتمیح, رفیعیم, ابطحیم, اسدی عراقی م. بررسی میزان نمک در نان‌های عرضه شده در نانوایی‌های شهرستان‌های ورامین و پاکدشت به روش شوری‌سنجی با دستگاه شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt و مقایسه آن با روش استاندارد موهر در سال 1400-1399. J Health Field [اینترنت]. 13 آوریل 2022 [ارجاع شده 13 آگوست 2022];9(3):27-. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/36912