1.
حکم آبادیر, صادقیح, فصیح رامندی ف, کریمیع. ارزیابی استرس شغلی در بین آتش‌نشانان و بررسی ارتباط بالقوه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی. J Health Field [اینترنت]. 19 فوریه 2022 [ارجاع شده 13 آگوست 2022];9(2):31-3. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/36111