1.
پناهی س, کریمی ع, پوربابکی ر. مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال. J Health Field [اینترنت]. 22 می 2020 [ارجاع شده 21 آوریل 2024];7(4):34-46. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/25456