1.
سعدانی م, خواجه م, تاج الدینی ح, تیموری ف, اکبری ع, سرافراز م. فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی. J Health Field [اینترنت]. 22 آوریل 2018 [ارجاع شده 24 جولای 2024];5(4):18-25. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/19120