1.
پیمان ن, زاده احمد ز, دوستی ح. بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر. J Health Field [اینترنت]. 22 آوریل 2018 [ارجاع شده 23 ژوئن 2024];5(4):1-7. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/17313