نجف پور علی اصغر, جنیدی جعفری احمد, و دوستي سينا. “تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص كيفيت هوا”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 3, no. 2 (آوریل 6, 2016): 17–26. دسترسی ژوئن 23, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/8841.