سیمایی¬فرطیبه, حاتمیحسین, رفیعیمحمد, ابطحیمهرنوش, و اسدی عراقی مانی. “بررسی میزان نمک در نان‌های عرضه شده در نانوایی‌های شهرستان‌های ورامین و پاکدشت به روش شوری‌سنجی با دستگاه شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt و مقایسه آن با روش استاندارد موهر در سال 1400-1399”. فصلنامه بهداشت در عرصه 9, no. 3 (آوریل 13, 2022): 27-37. دسترسی آگوست 13, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/36912.