حکم آبادیرجبعلی, صادقیحسین, فصیح رامندی فاطمه, و کریمیعلی. “ارزیابی استرس شغلی در بین آتش‌نشانان و بررسی ارتباط بالقوه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی”. فصلنامه بهداشت در عرصه 9, no. 2 (فوریه 19, 2022): 31-43. دسترسی آگوست 13, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/36111.