پناهی سودا, کریمی علی, و پوربابکی رضا. “مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 7, no. 4 (می 22, 2020): 34–46. دسترسی آوریل 21, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/25456.