پناهی رحمن, رمضانخانی علی, طاووسی محمد, حائری مهریزی علی اضغر, رضائی مهدی, و نیکنامی شمس الدین. “بررسی راه های تاثیر سواد سلامت بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته با سواد سلامت”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 6, no. 2 (دسامبر 1, 2018): 40–48. دسترسی می 21, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/21954.