پیمان نوشین, زاده احمد زهره, و دوستی حسن. “بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 5, no. 4 (آوریل 22, 2018): 1–7. دسترسی ژوئن 23, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/17313.